הייצוג המנטלי

שלום לך,

מצרפת היום מאפיינים נוספים מול קושי בהבעה:

הייצוג המנטלי הוא התמונה המוחית שהאדם מייצר כשהוא קולט תכנים חדשים.

הוא שומע דבר, הוא קורא דבר – ומתרגם אותו במוחו לתמונה וירטואלית,

כביכול עושה עבודה של שחזור:

התרחשות שהייתה במציאות הותמרה למילים,

והשומע/קורא מתמיר אותה שנית לתמונה מוחית.

מה קורה

כשיש קשיים

בייצור הייצוג המנטלי?

קל מאד לזהות קשיים מעין אלו:

  • התלמיד מגלה

קושי בזיכרון שמיעתי –

קושי בחזרה

על מספר טלפון,

על רצף מילים שהמורה משמיע,

על סיפור בעל שרשרת אירועים.

  • התלמיד מגלה

קושי ביישום הוראות –

הדבר מתבטא

בקושי התנהגותי בולט,

שכן הילד מתקשה

לציית להוריו או למוריו.

  • התלמיד מגלה

קושי בהבנת סיבה ותוצאה –

האירועים מתערבלים בו במוח

ואינם יוצרים קשרים לוגיים

כלשהם.

כל אירוע הוא אפיזודי,

מנותק,

משולל כל היגיון

או חוקיות.

יש התקשרות

לחלקים מן האירוע,

וכך אין אפשרות

להבין אירוע בשלמותו.

כך גם אין הבנה

של ההשלכות של המעשים:

ילד פועל בדרך כלשהי,

ואינו מבין

מהן התוצאות של פעולתו.

ממילא

הוא חש תסכול

מתוצאות מעשיו

בלי להבין

שהוא האחראי להן.

הילד חווה בלבול וערפול.

  • התלמיד מאבד אינטרס ללמוד –

כל קושי בהבנת הנשמע

יוצר

קושי בלמידה.

אחרי כמה משפטים

קשה לתלמיד להקשיב.

הוא הולך לאיבוד,

משוטט בחלומות.

  • התלמיד מדבר

במשפטים קטועים –

הדיבור אינו מקושר,

אינו מבטא

את הלוגיקה הפנימית

שבין חלקי המבעים.

ננסי בל מתארת ביקור שערכה בכיתה והקשיבה למורה.

המורה עמד בקדמת הכיתה והעביר את השיעור בצורה מעניינת:

המורה דיבר בהתלהבות,

בשילוב

של תנועות ידיים וחיוניות ערה.

הדברים היו תואמי גיל וכל התלמידים החלו את השיעור בהקשבה נאותה.

אולם, בתוך מספר דקות חלק מן התלמידים איבדו ריכוז:

פטפטו בשקט או הפריעו ואילצו את המורה להפסיק את שטף השיעור.

ננסי שאלה את עצמה:

מדוע?

הלא השיעור היה טוב?

בהתבוננות רטרואקטיבית ובניתוח הממצאים הגיעה ננסי למסקנה שלא מדובר בתלמידים בעלי קשיי התנהגות.

ייתכן שהעובדה שהמורה לא החליף אופנויות למידה והציג רק הוראה אחת: 

להקשיב בלי לשלב בה כתיבה או פעולת יצירה אחרת היא זו שהקשתה על התלמידים.

בכל מקרה בוודאי מדובר בתלמידים שמתקשים בהבנת השפה. הלא רצו להתנהג היטב, ובתחילת השיעור היו קשובים היטב.

ייתכן שבעיות ההתנהגות נובעות מקושי ביצירת הייצוג המנטלי,

דבר המשפיע ישירות על מידת ההבנה של הנשמע.

במייל הבא נתייחס בס"ד

לדרך הטיפול המומלצת

עקבי אחרינו…

הניה והצוות

אולי יעניין אותך גם?

תכנית סיכוי

שיטתה של ננסי בל