כותבים לשון

כותבים לשון

כללי הכתיב הכתיב הנכון הנובעים מהסמנטיקה ומהמבנה המורפולוגי של השפה

קהל יעד:

מכיתה ו'+

למתקשים בכתיבה רהוטה ולבעלי שגיאות כתיב.

 

 

ייחודו של המוצר:

כללי הכתיב משולבים בידע עולם מרתק ומעשיר.

85.00