שלום, לומדים לשון 4

שלום, לומדים לשון 4

הקנייה ותרגול מיומנויות הבנה, לשון והבנה לכיתה ד'

קהל יעד:

כיתה ד'

ייחודו של המוצר:

ספר עבודה המשלב מורפולוגיה, סמנטיקה והבנת הנקרא:

מתחיל בהכרת המבנה המורפולוגי של המילים, פונה אל הבנת המשפט ומסתיים בהבנת הטקסט השלם.

מבנה הספר "שלום, לומדים לשון" כפירמידה הפוכה: הוא מתחיל בהכרת המבנה המורפולוגי של המילים, פונה אל הבנת המשפט ומסתיים בהבנת הטקסט השלם.
התפיסה העומדת מאחורי השיטתיות הזו גורסת שהבנת היחידה הקטנה בשפה היא היא המפתח להבנת הנקרא.

הבנת עניין נשענת על המשגה נכונה של המילים.

הבנה מוטעית מקורה באוצר מילים עני וטעויות בקידוד מילים עלולות לחסום את יכולת ההבנה.

75.00