שלום לשון א'

שלום לשון א'

תרגול מורפולוגי ותחבירי של שם העצם המשולב בתהליכי קריאה, כתיבה, הבנה והבעה

קהל יעד:

לכל שכבות הגיל מכיתה ג'.

לילדים דו לשוניים, ילדים בעלי רקע של קושי שפתי, גננות, מורות, קלינאיות תקשורת ומורות שפה.

ייחודו של המוצר:

ספר עבודה ללמידת כללי השפה – ארגון המורפולוגיה בצורה שיטתית, מדורגת ומובנת.

חלק א' מכיל את כללי שם העצם.

75.00