שלום לשון ב'

שלום לשון ב'

תרגול מורפולוגי ותחבירי של הפועל המשולב בתהליכי קריאה, כתיבה הבנה והבעה

קהל יעד:

לכל שכבות הגיל מכיתה ה'.

לילדים דו לשוניים, ילדים בעלי רקע של קושי שפתי, מורות, קלינאיות תקשורת ומורות שפה.

ייחודו של המוצר:

ספר עבודה ללמידת כללי השפה – ארגון המורפולוגיה בצורה שיטתית, מדורגת ומובנת.

חלק ב' מכיל את כללי הפועל.

75.00