שלום שיח א'

שלום שיח א'

כללי השפה הדבורה והכתובה - חלק א'

קהל יעד:

קהל יעד מגוון: לקשיי שפה לעולים חדשים בכל הגילאים,

לילדים דו לשוניים

ולכל הצוות העוסק בהוראה כללית ומותאמת מכיתה ג+

ניתן לעבוד עם הספר על פה

הספר נותן מענה לילדי חינוך המיוחד

ייחודו של המוצר:

ספר עבודה העובד על הבנת השפה דרך השימוש בשפה.

הספר נשען על ראייה רחבה ועל תפיסה מטאלינגויסטית הרואה את הקשר בין נדבכי השפה – הדבורה והכתובה:

 • הספר משמש Metalinguistic
 • להפנמת יכולת הכיול "אני מעריך שאני מצליח"
 • להקניית שטף
 • להעשרת השפה הדבורה
 • להקניית שטף דיבור
 • להבנת השפה
 • לעבודה עצמית של ילדים (ללא סיוע מבוגר), מתאים גם בזמן חופשה (…)
 • לדרבון המורות לשלב פונולוגיה בתחילת רכישת הקריאה
 • גם למורות הספר יוצר סדר בכללי השפה
 • להמרצה של השפה
 • כלי לקלינאיות תקשורת להקניית השפה בצורה מדורגת

65.00