שלום שיח ב'

שלום שיח ב'

כללי השפה הדבורה והכתובה - חלק ב'

קהל יעד:

קהל היעד מגוון: לקשיי שפה לעולים חדשים,

לילדים דו לשוניים

ולכל הצוות העוסק בהוראה כללית ומותאמת מגיל צעיר.

ניתן לעבוד בע"פ.

ייחודו של המוצר:

המשך הכרת רובדי השפה.

הספר נשען על ראייה רחבה ועל תפיסה מטאלינגויסטית הרואה את הקשר בין נדבכי השפה – הדבורה והכתובה.

 • הספר משמש Metalinguistic
 • להפנמת יכולת הכיול "אני מעריך שאני מצליח"
 • להקניית שטף
 • להעשרת השפה הדבורה
 • להקניית שטף דיבור
 • להבנת השפה
 • לעבודה עצמית של ילדים (ללא סיוע מבוגר), מתאים גם בזמן חופשה (…)
 • לדרבון המורות לשלב פונולוגיה בתחילת רכישת הקריאה
 • גם למורות הספר יוצר סדר בכללי השפה
 • להמרצה של השפה
 • כלי לקלינאיות תקשורת להקניית השפה בצורה מדורגת

65.00